OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Dölek Güveci

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Gümüşhane

Dölek köyünde yüzyıllardan beri yapılmakta olan güveççilik, yöre kültüründe çok özel bir yere sahiptir. Güveç yapımının meşakkatli işçiliği ve üretim süreçlerinde yaşanan zahmet ile yaz sonunda güveç satışı ile elde edilen gelirin köye girmesinin coşkusu, halk kültüründe ve anlatılarında önemli yer tutar. Bu kapsamda Gümüşhane Dölek Güveci ile coğrafi sınır arasında ün bağı bulunur.

Gümüşhane Dölek Güvecinin yöreyle en önemli bağı köy sınırları içerisinde birbirinden birkaç km uzaklıktaki 6 farklı noktadan alınan kilin kendine has bir yöntemle karıştırılması ve belli bir kıvama getirilmesi ile yapılmasıdır. Bu alanların tamamı farklı özellikteki kil yatakları olup hiç biri akarsu yatağında değildir. Bu karışımın istenen kıvamda olmaması güveçlerin yeterince sağlam ve dayanıklı olmamasına neden olur.

Menü