OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Kütahya Çinisi

Otelegidelim - Coğrafi İşaretler - Kütahya

Çini, kil, kaolin, kuvars, feldspat, kalker gibi inorganik maddelerin uygun oranlardaki karışımlarının öğütülmesi, susuzlandırılması, şekillendirilmesi ve uygun sıcaklıkta pişirilmesi ile elde edilen beyaz renkteki çini yarı mamulün dekorlandıktan sonra saydam veya renkli sır ile kaplanıp ikinci defa pişirilmesinden sonra elde edilen üründür. Çini sırı, çini bünyenin yüzeyine kaplanan renkli, saydam, parlak veya donuk (mat), genellikle kuvars, feldspat, kalker, bor, kurşun gibi inorganik maddelerin uygun

oranlarda karışımından oluşan, çeşitli pigment, renk veren oksit, veya spinellerle renklendirilebilen, sır altı renklendirme ve dekorlama teknikleri ile uygulanabilen, uygun sıcaklıkta pişirilen camsı tabakadır.

Menü