OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Bodrum Mandarini

Coğrafi İşaretler - Muğla

Denize kıyısı bulunan Bodrum yarımadası, iklim itibariyle Ege ve Akdeniz iklimlerinin karışımından oluşan bir iklime sahiptir. Yarımada olarak bir mikroklima özelliğine sahiptir. Yaz ayları sıcak ve kurudur, hemen hemen hiç nem bulunmaz. Kış ayları ise ılımandır ve yağış olmasına rağmen nem oranı düşüktür. Zengin bitki örtüsüne sahiptir. Toprak kireçlidir ve mineral maddeler bakımından zengin olduğu gibi yer altı su kaynakları da boldur.

Bu ekolojik özellikler Bodrum yarımadasında yetişen Bodrum mandarininin verim ve kalitesinin (renk, tat, aroma vb.) diğer bölgelerde yetişenlere göre daha yüksek olmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla Bodrum mandarini Bodrum mandarini ile özleşmiştir. Bu da Bodrum Yarımadası’nda yetişen Bodrum Mandarini’ni diğer yörelerde yetişenlerden farklı kılmaktadır.

Meyveleri küçük-orta iriliktedir ve yassı şeklidir. Meyvenin sap dibi kısmında oluklar bulunur. Olgunluk döneminde açık sarı veya turuncu portakal renkli olan kabuğu, ince ve hafif pürüzlüdür. Meyve ayrıca albedo kırılması denilen fizyolojik bozulmaya duyarlı ve puflaşmaya eğilimi yüksektir. Kabuğu kolay soyulur ve kabuktaki eterik yağlar nedeniyle kendisine özgü çok hoş bir kokuya sahiptir. Dilim duvarları orta sıkıdır ve portakal rengi olan meyve eti gevrek, oldukça sulu, hoş kokulu ve lezzetlidir.

Türkiye koşullarında ortalama meyve ağırlığı 87.6 gr, meyve uzunluğu 52.65 mm, meyve genişliği 60.78 mm’dir. Çekirdek sayısı meyve başına 19 adet civarında olup, suda çözülebilir kuru madde oranı %9.74, titre edilebilir asit miktarı %1.23 olup, suda çözülebilir kuru madde oranı/asit oranı 7.69’dur. Olgunluk döneminde usare miktarı %42.35’dir. Meyve kabuğu orta ince kalınlıkta olup kabuk kalınlığı 3.22 mm’ dir.

Meyve kasım ayında sararmaya başlar, aralık ayı sonunda olgunlaşır. Meyve çok hızlı bir şekilde aşırı olgunluğa gelir, hızlı bir şekilde puflaşır, suyunu kaybeder ve asitlik azalır. Olgunluk döneminde, nemli koşullar varsa çok hızlı bir şekilde puflaşma görülür. Olgunlaştıktan sonra ağaç üzerinde uzun süre kalmaz, dökümlere duyarlıdır. Taşıma ve depolamaya pek elverişli değildir.

Menü