Kuytucak Narı

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Adana

Kuytucak Narı, yaklaşık 400 m rakıma sahip olan Kuytucak Köyünde nehir yatağı boyunca uzanan, yer yer ormanlık alanlar arasındaki tarıma elverişli yamaç arazilerde yetiştirilen nar ağaçları ile bu ağaçlardan alınan çeliklerle yetiştirilen ağaçlardan elde edilir. Kuytucak Narı; fazla iri olmayan, kabuğu ince, tatlı, iri daneli, kolay danelenebilen, çekirdekleri küçük ve orta sertlikte bir meyvedir. 

Kuytucak Narı üretimi için alınan bitkisel üretim materyalleri, bölge dışına çıkarıldığında kendine has olan kabuk kalınlığı, dane iriliği, dane rengi gibi özelliklerini kaybeder. Kuytucak Narının hasadı, eylül ayı ortasında başlar ve kasım sonlarına kadar devam eder. Elle çekerek kopartma meyve ve dalda zedelenmelere yol açtığı için hasat, makasla yapılır. Kuytucak Köyü, geçiş iklimi karakteristiği uyarınca daha serin subtropik ile ılıman iklim arasında bir ekolojik nitelik ortaya koymasından dolayı mikroekolojik olarak kıymetli bir bölgedir. Bölgedeki mikroklima kendine has tat ile aromanın ortaya çıkmasına katkı sağlar. Mevcut toprak yapısı fazla derin olmayıp, nispeten bozuk kayaç ve kireçli bir görünüme sahip, alkali nitelikte heterojenik bir durum ortaya koymasından dolayı Kuytucak Narında 80 – 100 günlük bir periyotta meyvelerin renklenmesine ve kendine has tat ve aromanın ortaya çıkmasına katkı sağlar. Ağaçlar, tek gövdeli veya birkaç gövdeli şekilde bulunmakta olup yükseklikleri 2 – 3 m dolayındadır. 

Diğer Coğrafi İşaretler