OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Bergama Graniti

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-İzmir

Özellikle madencilik sektörü içinde anılan, mermer ve doğal taşlar başlığı altında incelenen granit, intrüzif magmatik bir kayaçtır. Genel mineralojik yapısı; alkali ,plajiyoklaz ve koyu (mafik) biyotitden oluşmaktadır. Granit holokristalin ve taneli bir yapıya sahiptir. Tüm mermer ve doğal taşlarda olduğu gibi granitte de esas ayırt edici faktör renk ve dokudur.

İzmir ili Bergama ilçesi Kozak Yaylası’ndan elde edilen granitlerin renk ve dokuları Bergama Granitini diğer granit ürünlerinden ayırmakta ve tercih edilmesindeki asıl sebebi oluşturmaktadır. Bergama Granitinin mineralojik yapısında 7 adet kimyasal belirtilmiştir.

Menü