OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Kestane Balı

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Kastamonu

Kastamonu Kestane Balı, monofloral baldır. Monofloral ballarda baskın karakteristik polen miktarının yüksek olması, bal kalitesinin de yüksek olmasına neden olur. Coğrafi sınırda örtülü orman arazileri kestane ve diğer orman ağaçlarıyla kaplı olduğu için, yörede arıların bal üretiminde kullanabileceği çok az çeşit nektarlı bitki bulunur. Arılar, coğrafi sınırda kestane çiçeklerinin yoğun olarak nektar verdiği yaklaşık 30 günlük kısa sürede kestane florasından yararlandıktan sonra, farklı nektarlı bitki bulamaz.

Bu durum, kestane ormanı florasına yerleştirilen kovanlardan elde edilen Kastamonu Kestane Balındaki kestane oranının yüksek olmasını sağlar. Coğrafi sınırda kışlar uzun ve soğuk geçtiği için nektar akım dönemi kısa sürer ve bu dönemde, nektar toplayacak kolonilerdeki işçi arı popülasyonunun en üst seviyede olması gerekir. Bu nedenle Kastamonu Kestane Balının üretiminde arıların bakım işlemleri yüksek önem taşır.

Menü