OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Kırklareli Meşe Balı

Delice Doğal Kaynak Tuzu; Delice ilçesi yer altı sularının yeryüzüne çıktıktan sonra Çoğul Tuzlasına 500 m mesafede bulunan havuzlarda güneş altında bekletilip doğal ortamda ve rafine edilmeden kristalize olan doğal kaynak tuzudur. Üretiminde hiçbir katkı maddesi kullanılmaz. 100 yılı aşkın süredir üretilen Delice Doğal Kaynak Tuzu; salamura tuz, sofrada öğütme tuzu (değirmen tuz) ve öğütülmüş sofralık (ince) tuz olmak üzere 3 çeşit olup; beyaz, kokusuz, kübik ve yumuşak yapıdadır.

Kırklareli Meşe Balı; koyu renkli, kolay kristalize olmayan, viskoz, akışkan, nem oranı çiçek ballarına göre daha düşük, boğazı yakmayan, antioksidan kapasitesi yüksek bir salgı balıdır. Kırklareli Meşe Balı temmuz – ağustos aylarında üretilir. Salgı balı niteliğinde bulunan Kırklareli Meşe Balı daha koyu ve kırmızılığa doğru kayan rengi ile kolayca ayırt edilir. Tadı pekmezi andırır. Düşük miktarda polen içerdiği için kolay kristalize olmadığından herhangi bir ısıl işlem uygulanmaz. Bu nedenle düşük HMF miktarı ve yüksek diastaz aktivitesine sahiptir. Balın koyu rengi de benzer şekilde balda hile yapılmasına izin vermez.

Predominant polen Kırklareli Meşe Balında bulunmaz. Ancak coğrafi sınırın florasına uygun orman gülü (Rhododendron ponticum), karaçalı (Paliurus spina-christi Miller), meşe (Quercus spp.), çobanpüskülü (Ilex aquifolium L.), ayçiçeği (Helianthus annuus), böğürtlen (Rubus fruticosus), kocayemiş (Arbutus unedo), kestane (Castania sativa), alıç (Crataegus orientalis), sarmasık (Hedera helix) polenlerinden eser miktarda bulunur.

Bölgenin meşe ormanları ile kaplı olması ve bölgede meşe çeşitlerinin zenginliği Kırklareli Meşe Balının kalitesini oluşturmada önemli bir etkendir. Meşe çeşitlerinden Q. frainetto Ten. ve Q. robur bal üretiminde en önemli türdür ve coğrafi sınırda yoğun olarak bulunur. Q. frainetto Ten. ve Q. robur meşe türünün meyvelerinde salgı içeren çok sayıda salgı tüyleri vardır ve meşe balını üreten salgı, ekstra floral kaynaklıdır. Ağaçtaki özsular meyvelerden dışarıya salgı tüyleri ile çıkar. Tatlı salgılar bal arıları tarafından toplanır ve meşe balı üretilir.

Menü