OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Salihli Kirazı

Otelegidelim - Coğrafi İşaretler - Manisa

Ürünün literatürde geçen bilimsel adı, Salihli (Allahdeyen, 0900 Ziraat, kşehir Napolyonu ) Kirazı (Prunus avium L.) dır. Salihli Kirazı (Prunus avium L.) bitkiler aeminin Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler) bölümünün Angiospermae (Kapalı Tohumlular) alt bölümünden Rosales takımı, Rosaceae familyası, Prunoideae alt familyası ve Prunus cinsi içerisinde yer almaktadır.

Davis, kirazın yayılma alanı olarak orta ve Güney Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Batı İran’ı göstermekte ve Kuzey Anadolu’nun da yerli bitkisi olduğunu belirtmektedir. Chaudefaud ve Emberger ile Zeilinski’ye göre de kirazın anavatanı Avrupa ve Batı Asya’dır.

Bu çeşit ülkemizin bazı bölgelerinde farklı şekilde adlandırılmıştır. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Ege Bölgesinde kiraz çeşitleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucu Salihli’nin Allahdeyen köyünde bulunan ve 0900-ziraat klon adı verilen bu çeşit Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından aynı klon adı ile tescil ettirilmiştir.

Belirtilen kayıtlara göre 1945 yılından beri Salihli’nin Allahdeyen köyünde yetişen ve buradan diğer yerlere yayıldığı belirtilen bu çeşit, Akşehir’de Akşehir Napolyonu, Uluborlu’da Uluborlu kirazı olarak adlandırılmıştır. Bu bölgelerde ne zamandan beri bu çeşidin yetiştiği konusunda kayıtlara rastlanmamıştır. Türkiye’de en fazla kiraz üretiminin yapıldığı İzmir ve Manisa illerinde bu kiraz Salihli kirazı olarak tanınmaktadır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınlarında da bu isimde anılmaktadır.

Salihli kirazı geç çiçek açan ve geç olgunlaşan bir çeşittir. Kendine verimli olmayan bu çeşidin diğer bölgesel çeşitlerden geç çiçeklenmesi ve çoğunlukla bahçelerde bu çeşitle aynı zamanda çiçek açan çeşitlere yer verilmemesi bu çeşitle kurulan bahçelerde verimsizlik sorunlarının yaşanmasına neden olmuştıır. Bu sorun azalmakla birlikte önemli ölçüde hala devam etmektedir.

Menü