OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Anamur Muzu

Otelegidelim - Coğrafi İşaretler - Mersin

Muz bitkisi yapı itibariyle kökleri toprak altında yumrulara bağlı ana gövdeden oluşur. Ana gövdenin bağlı olduğu yumrulardan yeni muz fideleri (ortalama 2 ile 5 ad.)’nın türemesi ile oluşup, imar dönemi denilen Şubat, Mart aylarında her anaçta 1 veya 2 adet bırakılarak türetilir. Ayrıca örtü altı yetiştiriciliğinin artmasıyla, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Genetik yönle de fide üretimi yapılmaya başlanmıştır.

Açık tarla tarımı ile yetiştirilen muz meyvesi. Bu meyve de toprak yapısı hava sıcaklığı ve nem olayı ile bağlantılı olarak yetiştirilir.

Örtü altı yetiştiricilikte, örtü altında yapay sıcaklık ve nem yapılarak açık tarlaya oranla daha kaliteli meyve yetiştirilmektedir.

Muz için uygun olan sıcaklık 300C civarında, nem %60 civarında olmalıdır. Kışın +2 ve altında olan sıcaklıklardan etkilenir.

Meyve yapısı dal olarak söylenir ve bu dalı tarak denilen salkımlar oluşturur. Bir muzda ticari değerin olması için 9 ila 15 adet tarak olmalı ve ortalama ağırlık gerekli koşulların uygun olması durumunda 20 ile 60 kg arasında değişir. Muzun meyvesi örtü altında yaklaşık 3,5 – 4 ay arasında hasat edilir. Hasat dönemi Ekim ve Mart sonu arası yoğunluk kazanır.

Menü