Nevşehir Pomzası

Coğrafi İşaretler - Nevşehir

Nevşehir Pomzası; coğrafi sınırdaki pomza ocaklarından açık işletme tekniği ile çıkartılan doğal taştır. 8-16 mm, 4-8 mm ve 0-4 mm olmak üzere üç sınıfta boyutlandırılarak satışa sunulur. Genel olarak 8-16 mm uzunluğunda olanları inşaat ile ziraat sektöründe, 4-8 mm olanları tekstil sektöründe ve 0-4 mm ise kimya sektöründe tercih edilir. 

Nevşehir Pomzası katı bloklar halinde bulunur, yoğunluğu 1 gr/cm3’ten az olması nedeniyle su yüzünde yüzebilir ve çok fazla gözeneği olan camsı volkanik bir kayaçtır. Asidik karakterdeki magmanın piroklastik ürünüdür.

Nevşehir ili, Miyosenden üst Holosene kadar volkanik aktiviteye sahip olan karasal bir volkanizmaya ev sahipliği yapan ve topoğrafik yüksekliği 1400-1500 m arasında değişen yüksek bir platodur. Güneyinde Toros sıradağları ve batısında Tuz Gölü fay zonu bulunan ilin doğusunda Ecemiş Fay zonu ile sınırlanır. Nevşehir’in doğusunda ve batısında ise sırasıyla kuvaterner yaşlı Hasandağ ve Erciyes strato-volkanları yer alır. Nevşehir ilinin yukarıda açıklanan topoğrafik özelliği Nevşehir Pomzasının fiziksel ve kimyasal özelliklerinden asidik karakterde oluşunu, içerisindeki SiO2 bileşiğinin yüksek oranı ile ayırt edici yapısını karakterize eder.

Coğrafi sınırın jeolojik yapısı neojendir ve birçok volkanik çıkış bacası mevcuttur. Asit kökenli volkanik çıkışlar, oldukça yaygın pomza yataklarının oluşmasına neden olmuştur.

Diğer Coğrafi İşaretler