OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı

Sakarya - Otelegidelim

Sakarya ilinde yetiştirilen Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Cucurbitaceae familyası, Cucurbita cinsi ve maxima varyetesine ait kışlık kestane kabağı sınıfı içinde yer alır. Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı, Sakarya ili ve Sakarya Nehri boyunca uzanan tarım arazilerinde ve Sakarya ekolojik koşullarında yetiştirilir. Sakarya ve yöresindeki toprak ve bitki örtüsü ile bölgenin iklim şartlarına göre üretilir. 

Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı uzun yıllardır bölge halkı tarafından, bölgenin tarım alanlarında yetiştirilir.

Bölgedeki toprak özellikleri kabak ekimine elverişli olmakla birlikte Sakarya ili toprakları denizden genel olarak 30-60 metre yükseklikte ve ova görünümündedir. Yıllık ortalama 14,4 °C’lik sıcaklık ve %72 nispi nem oranı ile Sakarya ili, içerisinde yer aldığı Marmara Bölgesi’nin seçkin mikroklima köşelerinden birisini oluşturur. Sakarya ilinde yıllık ortalama yağış miktarı 800 mm civarında olup, olağandışı yıllar hariç yağışların mevsimlere dağılımı genellikle en uygun sınırlar içerisinde gerçekleşir. Bu durum sulama yapmadan tarımsal faaliyetleri uygulama imkânını da beraberinde getirir. Sakarya ilinde sabahları çiğ oluşması, nem olması Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı yetiştirilmesi için önemli bir etkendir. Karadeniz kıyılarında kuzeye özgü karakter kazanan Karadeniz iklimi ile Marmara havzasına kadar uzanan Akdeniz ikliminin etkili olduğu il, iklimlerin geçiş alanıdır. Yaz kuraklığının olmaması ve genel olarak ortalama ve mutlak sıcaklık farklarının az oluşu bölgenin Akdeniz ve Karadeniz iklim bölgeleri arasında bir geçiş alanı olmasının göstergesidir

Sakarya ilinin tarım sahası olarak kullanılan arazilerin önemli bir bölümü düz ve taban arazi niteliğine sahip olduğundan pek az bir alan dışında nadas uygulaması yoktur. Toprak yapısı killi tınlı bünyede olup organik maddece zengindir. Sakarya nehri havzasında yer alan Sakarya ili arazisi genellikle alüviyal verimli topraklardan oluşmaktadır. Tuz ve kireç oranı düşük ve toprak reaksiyon sınıfı (pH) hafif alkalidir. Alınabilir Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum miktarı Adapazarı Beyaz Kestane Kabağının besin ihtiyaçları için ideal seviyededir.

Menü