OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Kocaali Çamdağı Kestane Balı

Sakarya - Otelegidelim

Kocaali Çam Dağı Kestane Balı, kaynağına göre çiçek balı sınıfında, üretim ve/veya pazara sunuş şekline göre süzme bal şeklinde tüketiciye sunulur. Kocaali Çam Dağı Kestane Balı belirtilen coğrafi sınıra özgü bitki örtüsündeki başta kestane ve diğer çiçekli bitkilerden salgılanan nektarların, arılar tarafından toplanmasıyla üretilen bir arı ürünüdür.

Kocaali Çam Dağı Kestane Balı; yaklaşık 900 m rakımdaki Çam Dağı bölgesini de içine Kocaali ilçesinde arıcıların geçmişten günümüze kadar yaygın bir şekilde yürüttükleri arıcılık faaliyetleri sonucunda ilçe ile özdeşleşen ve üne kavuşan bir üründür. Özellikle başta kestane ağaçları olmak üzere bölgenin bitki örtüsü ile belirtilen coğrafi sınırda arıcılık ve bal üretimi yüzyıllar öncesine dayanır. Genel olarak bu bölgenin bitki örtüsü kestane, çam, çınar, kayın, ıhlamur ve kızılağaç türleri ormanı şeklindedir.

Belirtilen coğrafi sınırda yayılış gösteren primer ve sekonder polen kaynağı olan bitkiler Kocaali Çam Dağı Kestane Balının özgün aromasını ve rengini oluşturur. İklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak Kocaali Çam Dağı Kestane Ballarında; primer polen yoğunluğunu öncelikle Castanea sativa (kestane), sekonder polenlerin yoğunluğunu ise; Fabaceae (Baklagiller), Hedysarum (Batalak), Apiaceae (Maydanozgiller), Ericaceae (Fundagiller) az miktarda da Asteraceae (Papatyagiller), Rosaceae (Gülgiller) ve Tilia spp. (Ihlamur) türleri oluşturur.

Kocaali Çam Dağı Kestane Balı üretiminde genel itibariyle Kafkas Arısı kullanılır. Arı ırkı olarak Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica) Kocaali iklim koşullarına dayanıklı olup arı yetiştiricileri tarafından en fazla bilinen ve tercih edilen bir arı ekotipidir.

Kocaali Çam Dağı Kestane Balında; kestane poleni temsiliyeti bakımından, üründeki kestane (Castanea sativa) türlerine ait toplam polen içeriğinin en az %70’ini kestane poleni oluşturur. Ürün, yoğun olan ünifloral türlerin botanik kaynağıyla (kestane) isimlendirildiği için kestane balı olarak nitelendirilir.

Menü