OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Kuzu Eti

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler- Balıkesir

Balıkesir ilinde yetiştirilen Karacabey merinosu, kıvırcık ırkları ile bu iki ırkın kendi aralarındaki F1, G1, G2 gibi değişik kan seviyelerindeki melezleri koyun tipi merinostan kaynaklı yıl boyunca üreme yeteneğine sahip olması ve erken gelişme özelliği, kıvırcık ırkından gelen et kalitesi, et lezzeti ve hastalık direnci gibi özellikleri bir arada bulundurması, ince kuyruk yapısı nedeniyle kas arası ve kas içi yağlanmanın makul seviyede olması gibi avantajlarından dolayı ülke genelinde tüketimi yaygınlaşmış ve her mevsim kuzu eti sağlaması sebebiyle Balıkesir ili ülke genelinde ön plana çıkmıştır.

Yıllar öncesinden gelen bu süreçte ülkemizde “Balıkesir Kuzusu” diye bir kavram oluşmuş, büyük şehirlerde seçkin restoranlarda “Balıkesir Kuzu Eti” bir kalite göstergesi olmuştur. 125 ilâ 135 günlük Balıkesir kuzularına ve etlerine ilişkin değerler aşağıda verilmiştir. Balıkesir Kuzu Eti’nin “Skalalar ile Kalite Derecelendirilmesi” yöntemine göre (ISO 4121) tat ve kokunun birlikte dikkate alındığı lezzet bakımından duyusal analizleri yapılmıştır. Et örnekleri tat ve koku olarak 1 ilâ 9 puan arası skala üzerinden değerlendirilmiştir ve ortalama tat ve koku 6,84 puan olarak belirlenmiştir.

Menü