Niğde Kalsiti

Coğrafi İşaretler - Niğde

Niğde Kalsiti; Niğde ili Merkez ilçesi Hıdırlık meviinde çıkarılan kalsittir. Kalsit, karbonatlı kayaçların (kireçtaşı, mermer, tebeşir) ana mineralidir. Çeşitli şekillerde kristal halde bulunan (rombaeder, skalenoeder şeklinde kristallenir) camsı parlaklıkta, renksiz saydam yapıdadır. Kalsit endüstriyel mineral olarak çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kalsit hammaddesinden başlayarak, mozaik taşlar, granüller, mikronize ve nanometrik boyutlara öğütülmüş kalsitler ve yüzey aktivasyonlu (kaplanmış) kalsitler şeklinde çok geniş bir yelpazeye sahiptir.

Bu mineralin kullanımı sırasında kalitesini tanımlayan üç niteliği vardır. Bunlar tane çapı, renk ve kimyasal saflığıdır. Bu özellikler mineralin uygulamadaki uygunluğunu belirlemektedir. Kalsit taşının renkleri parlak bir beyazdan açık griye kadar yayılmakta ve kalsiyum karbonat içeriği ise %80,0-99,9 arasında değişmektedir.

Kalsit minerali için kirletici bileşen olan demir, magnezyum ve alüminyum (Fe, Mg, Al) coğrafi sınırdan elde edilen kalsitte düşük miktardadır. Niğde Kalsitinin kalsiyum karbonat (CaCO3) oranı da çok yüksek olduğu için, beyazlık ve saflık oranı da yüksektir.

Diğer Coğrafi İşaretler