OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Vezirköprü Tahtaköprü Kilimi

Samsun - Otelegidelim

Vezirköprü Tahtaköprü Kilimi, yörenin dokumacılık alanındaki kültürel birikimiyle oluşan bir el sanatı üründür. Vezirköprü Tahtaköprü Kilimlerinde yün ip kullanılır ve iki temel desen üzerinde kuruludur. Birincisi yöreye özgü klasik tarz olarak dikine hatların arasına çoğunlukla boynuz ve çengel desenlerinin dizildiği tarzdır. Diğeri ise tüm Türkmen kilimlerinde bulunan eli belinde, çengel, boynuz ve saç örgüsü desenleri bezeli tarzdır.

Vezirköprü Tahtaköprü Kilim desenleri, isimlerini yörede yetişen bitkilerden alır. Topalca, garabel, sandık, çoban iliği, etlik, koram, sızı ve kençe desen isimlerine örnek verilebilir.

Menü