OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Bej Mermeri

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Amasya

Amasya Beji Mermeri, Jura-Kretase yaşlı Doğdu formasyonunda açılan açık ocaklarda üretilir. Bu formasyonun taze yüzeyi bej, beyaz, açık gri; kırılma yüzeyi ise gri, koyu gri kireçtaşlarından oluşur. Bu kireçtaşları ince-orta-kalın tabakalı, masif görünümlü, çatlaklı ve eklemli olup eklemleri kalsit dolguludur. Yaygın olarak oolit taneleri içeren kireçtaşları yer yer çört bantlı ve yumruludur. Bol kırıntılı ve resifal nitelikli kireçtaşları içeren birim erime yüzeyli ve boşluklu, sağlam özelliktedir. Ayrıca seyrek çört bantları mevcut olup mikritik dokuludur. Amasya Beji Mermeri; granite yakın olan sertlik değeri, sağlam blokları, leke tutmaz, su emmez ve aşınımı az özelliklerine sahip bir doğal taştır.

Amasya Beji Mermeri, genel olarak zemin döşemelerinde, doğal taş süslemeciliğinde, dekoratif mozaik ve duvar kaplamacılığında kullanılır.Amasya Beji Mermerinin minerolojik/petrografik tanımlamasında ise kökeninin sedimanter olduğu, renginin bej, dokusunun mikro kristalin, tane büyüklüğünün mikron, yapısında ise gözenek ve makro fosilin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca kayaç içerisinde birincil ve ikincil kalsit mineralleri ve yuvarlak olarak görülen oolitik taneler mevcuttur.

Menü