İnegöl Köfte

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Bursa

İnegöl köftenin imalatında kullanılan kasaplık gövde etlerinin yağ ve kas dokusu ile müsaade edilen miktardaki bağ dokusu dışında diğer doku ve organları bulunmamalıdır. İnegöl köftenin ıııikrobiyolojik özellikleri TS 10581 ‘e uygun olmalıdır. İnegöl köfte kullanılmasına müsaade edilen ve etiketlerinde belirtilen kasaplık hayvan etlerinden imal edilmiş olmalıdır.

Ambalajlar, bakılarak, tartılarak ve işaretleme açısından muayene edilir. İnegöl köftenin duyu ile muayenesi, pişmeıııiş durumdayken kalınlıkları cetvel ile ölçülerek, pişirmeden önce ve sonra bakılarak, kokLanarak, elle kontrol edilerek pişirilenlerin tadılıııasıyla yapılır. Donıııuş haldeki İnegöl köftede aynı işleııı çözündükten sonra uygulanır. Ambalajlama; İnegöl köfte soğutulmuş veya dondurulmuş halde ve ambalajlı olarak piyasa edilir. İnegöl köftenin ambalajlanmasında karton veya özel mevzuatına uygun plastikten yapılmış kutular kullanılır, gerektiğinde kutunun iç yüzeyi ile İnegöl köfte katları arasında yağlı kağıt veya alüminyum folyodan biri konulur. Küçük ambalajlar daha büyük dış ambalajlar içine konulabilir.

Diğer Coğrafi İşaretler