OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Müşküle İğne Oyası

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Bursa

Müşküle İğne Oyası; geçmişi Müşküle Köyü ile başlayan ve daha sonra İznik ilçesi ile ün bağı oluşan; tülbent, masa örtüsü, yatak örtüsü, havlu kenarı gibi alanlarda ya da başlı başına bir örtü olarak süsleme amacıyla kullanılan el sanatı ürünüdür. Eskiden tamamen doğal olan kökboyalarıyla boyanan ipek ipliklerden yapılan Müşküle İğne Oyasında, günümüzde ağırlıklı olarak her ton renkte üretilen polyester iplikler kullanılır.

2008 yılı yazılı kaynaklarında Müşküle İğne Oyası hakkında bilgiler bulunur ayrıca 2013 yılında Müşküle İğne Oyalarının 167 modeli yayımlanmıştır. Müşküle İğne Oyası; şerit üzerine, kumaş kenarına ya da başlı başına bir örtü olarak ve iğne yardımıyla ipin düğümlenmesi suretiyle yapılır. İğne oyası yapımında temel olarak iğne, iplik, makas, tığ, pul, boncuk, kumaş, kâğıt, ince tel, kola vb. malzeme kullanılır.

Menü