İsabey Çekirdeksiz Üzümü

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Denizli

İsabey Çekirdeksiz Üzümünün üretim alanları, Denizli İli Çal İlçesi İsabey Kasabası merkezi ile Mahrnutgazi Bayıralan, Yazır Köyleri ve yerleşim birimleridir. Bölgede genellikle kirece dayanıklılığı ile bilinen Chasselas isimli kültür çeşidi ile V. Berlandieri melezi olan 4 lB anaçları seçilmektedir. Bölgede bağlar genellikle aşılı asma fidanları ile kurulmaktadır.

Ancak aşısız Amerikan asma fidanları aşılılar gibi dikim budaması yapıldıktan sonra dikilerek iki yıl sonra bunların üzerine yerli çeşitleri aşılamak suretıyle de bağ tesis edilebilmektedir. Dikim planına göre bağ yerinin hazırlanmasını müteakip toprak belli bir tava geldikten sonra, Şubat Mart aylarında dikim yapılır.Dikimden sonra gerekli bakım; yağış olmaz ise tutma oranını artırmak için sulama, saçak kök temizliği, gübreleme, yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlılarla mücadele yapılarak verim çağına gelip hasat edilen üzümler belediyemiz soğuk hava deposundan ve kasabamızda bulunan diğer soğuk hava depolarından ihracatı yapılmaktadır.

Diğer Coğrafi İşaretler