OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Ayder Balı

Ayder Balı - Coğrafi İşaretler - Otelegidelim

Ayder Balı; coğrafi sınırdaki çiçeklenme sezonuna bağlı olarak kestane balı ve multifloral çiçek balı olmak üzere iki çeşittir.

Kestane balı ağırlıklı olarak Hala Deresi civarından elde edilir. Rengi çiçek balına göre daha koyu olup içeriğinde, coğrafi sınıra özgü çiçeklerden bir miktar polen bulunabilir.

Çiçek balı ise, ağırlıklı olarak Kaçkar Dağlarına kadar olan yerlerden elde edilen açık renkli baldır. İçeriğinde, coğrafi sınıra özgü kestane polenleri bulunabilir.

Ayder Balı üretiminde; uzun dilleri sayesinde, derin tüplü çiçeklerin de nektarlarından yararlanabilen Kafkas melezi ırkı arıları kullanılır.

Ayder Balının melissopalinolojik yapısında; dominant olarak Castanea sativa taksonunun polenleri, sekonder olarak da Trifolium repens, Lotus corniculatus ve Coronilla orientalis taksonlarına ait polenler bulunur.

Coğrafi sınırda üretilen ballarda; kestane poleni dominant olarak bulunuyorsa “kestane balı”; dominant bitki poleni yoksa ve bitki polenleri sekonder, minör ve eser bitki polenlerinden oluşuyorsa “çiçek balı” olarak tanımlanır. Kestane poleni için dominantlık oranı % 90’ın üzeridir.

Menü