Çay İlçesi Vişnesi

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Afyonkarahisar

Uygun olan toprak seçildikten sonra uygun anaçların sonbaharda dikimini takiben 2 yıl anaç gelişimi beklenir ve yarma aşılama yapılır aşılama uygun yetişme tarzında olan vişnelerden seçilir. Takriben 2 yıl sonra ürün alınmaya başlanır bu zamanda güneşten yararlanmayı arttırmak amacıyla budamaya başlanır ve her 2 yılda bir budama devam eder her yıl temmuz ayında ağacın ve vişnenin zarar görmemesi için yapılan özel merdivenlerle toplanır, özel lezzet ve şekli yukarıda sayılan sebeplerden kaynaklanmaktadır.

İlçemizin coğrafik yapısından kaynaklanan mikroklima etkisi, toprak yapımızın yetiştirmeye uygunluğu, iklimin karasal iklim yapısında olması, Türkiye genelinden farklı anaç kök kullanılır olması ve bunlara bağlı olarak yetiştirme tarzı, menşe ad olmasına ilişkin bilgi ve belgeler olarak sıralanmaktadır.