OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Çubuk Agat Taşı

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Ankara

Çubuk Agat Taşı, bir agat taşı çeşidi, değişik renkli yuvarlak ve ince tabakalardan oluşmuş bir kalsedon türüdür. Andezitik ve riyolitik birimlerde kanal dolgusu olarak gelişen ayrıca kendine özgü çubuksu kristalleri bulunan Çubuk Agat Taşı, volkanik istif içinde genelde dağınık ve düzensiz nodüller halinde yataklanmıştır. Çubuk Agat Taşı, miyosen yaşlı volkanik seriye ait andezit içerisinde bulunmaktadır.

Andezit içerisindeki Çubuk Agat Taşı, yanal devamlı yarık ve çatlak boşlukları içerisinde bulunmaktadır, açık boşluk dolguları olarak yataklanmış olup, yataklama şekli katmansaldır. Riyolit içerisindeki Çubuk Agat Taşları ise çeperleri düzenli ya da düzensiz gözeneklerle boşluk dolguları olarak yataklanmıştır. Yerleşme yerleri yumrusaldır. Hem konsantrik tabakalı hemde yatay tabakalı bantlara sahiptir.

Menü