OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Kazan Kavunu

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Ankara

Kazan Kavunu; elips şeklinde veya yuvarlak, dış kabuğu derin girinti ve çıkıntılara sahip, siyaha yakın koyu yeşil renkte kavundur. Kazan Kavunu, sap kısmı gövdeden 2 cm sonra eğilmeye başlayarak çengel şeklini alır. Meyvenin toprakla temas eden kısmı açık sarı renktedir ve alt kısmında bir mühür bulunur. Meyvenin kabuk kısmı 0,7-1 cm kalınlığındadır.). Meyvenin et kalınlığı 3,5-6 cm‘dir. . Bu nedenle Kazan Kavunu uzun süre saklamaya uygundur.

Uygun şartlarda Kazan Kavununun bir sonraki yılın şubat-mart aylarına kadar saklanabilmesi ayırt edici özelliklerindendir. Kazan Kavunu ortalama 100-120 günde olgunluğa erişir. Coğrafi sınırın sulak olmaması, Kazan Kavununun, sulama gerektirmeyen kuru şartlarda yetişmesine neden olur. Bu durum, kabuk rengi üzerinde etkilidir. İlçede yazlar sıcak ve kurak, kışları soğuk geçer. Yağış genelde kış ve bahar aylarında düşer. Kavunun büyüme dönemi olan yaz aylarındaki yüksek ortalama sıcaklıklar, güneş radyasyonu ve düşük yağış kombinasyonu, Kazan Kavununun yüksek şeker içeriğini kazanmasını sağlar.

Menü