Memecik Zeytini

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler- Aydın

Aydın Memecik Zeytini Olea europeae L. türüne ait memecik çeşidi zeytin ağaçlarının meyvesidir. Memecik, Ege Bölgesi’nin en yaygın zeytin çeşididir. Büyük ve Küçük Menderes vadilerinde yaygın olarak yetiştirilir. Genellikle eğimli, yamaç ve dağlık arazilerde yetişir. Kuraklığa dayanıklı bir çeşittir. Özellikle Delice üzerine aşılı Memecik çeşidi zeytinin ağaçları çok uzun ömürlüdür.

Bu tip ağaçlar, yaklaşık 80-100 yıl ekonomik olarak verim verebilir ve daha sonrasında uygun budama metotları (kabaklama-gençleştirme vs.) uygulanarak söz konusu bu ağaçlardan yeniden verim almak mümkündür. Aydın Memecik Zeytini hem yağlık, hem de salamuralık olarak değerlendirildiğinden, değerlendirme şekline bağlı olarak hasat olgunluğu ve hasat dönemi farklılık gösterir. Bu anlamda meyve rengi, bir diğer ifade ile meyve olgunluk indisi dikkate alınır. Genellikle salamura yeşil zeytine işlenecek zeytinlerin meyvesi sarımsı yeşil bir renge ulaştığında ve eylül-ekim aylarında hasat edilir. Buna karşın siyah salamuralık ve yağlık olarak işlenecekse, bu zeytinlerde çeşide özgü rengin oluşması beklendiğinden, hasada kasım-aralık aylarında başlanır.