Gemlik Atı

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Bursa

Bursa ili Gemlik ilçesinde yetişen, bölge şartlarına uyumlu, dayanıklı ve orta cüsseli binek atlardır. Gemlik atları yaşlarına göre; 0-6 aylık taylar, 6 aylık -3 yaşlı taylar, 4 yaşlı ve 4 yaştan büyük ergin atlardır. Yaşa göre cidago yüksekliği, göğüs çevresi ve ön incik çevresi olarak gruplandırılmıştır.

Genel özellikleri, baş orta büyüklükte, gözler canlı bakışa sahiptir. Cidagosu belirgin, sırt öne doğru hafifçe eğik, bel düz, bağlantısı kuvvetli, sağrı cidagodan alçak ve hafif meyilli, tırnaklar pigmentli, atın vücudunun kıl rengi (donu) doru, al, yağız, kır ve bu donların alt gruplarındandır. Akıllı, zek, ve çevre adaptasyonu kuvvetlidir. Her bir gemlik atı bir numunedir. Gemlik Atı Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gemlik/BURSA’ da üretilir ve yetiştirilir. Gemlik Türk Atının yurtdışına çıkarılmasında Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının izni alınır.

Diğer Coğrafi İşaretler