İpek İpliği

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Bursa

Bursa yüzyıllar boyunca ipekböceği tohumu ve kozalarının üretildiği, geleneksel Türk el sanatları içinde önemli yeri olan ipek kumaş ve kadifenin el tezgâhlarında dokunduğu, ticaretinin yapıldığı en önemli şehir olmuştur. Bursa’da ipekböceği besleyerek koza elde edildiğini gösteren en eski tarihli belge 1587 yılına ait olup ipekböceği için oluşturulan bir dut bahçesinin satışını gösterir.

Bursa’nın uluslararası alanda bir pazar olması özellikle ipek ticareti ve sanayisinde bir merkez haline gelmesinin temelleri XIV. yüzyılın ikinci yarısında atılır. Kozacılığın ve ipekçiliğin Bursa’da gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri de Bursa’da yetişen dut ağaçlarıdır. Bursa, jeolojik yapısı nedeni ile dolayı zengin yeraltı su kaynaklarına sahiptir. Bu nedenle yörede yetişen dut ağaçlarının yaşlanmaya bağlı kartlaşması az ve yavaş olmaktadır. Bursa İpeği / Bursa İpek İpliği, ipekböceği tohumlarının Bursa’da yetişen dut ağaçlarının yaprakları ile beslenmesi sonrasında koza örmesi ve bu kozadan çeşitli süreçlerle iplik elde edilmesi sonucu oluşur. İpek böcekleri beslenme sürecinden sonra kozalarını örmek üzere askıya alınır.

Diğer Coğrafi İşaretler