OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Kalecik Karası Üzümü

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Ankara

Kalecik karası yetiştiriciliğinde ilk aşamada iyi bir kök gelişimi için toprak en az 40 cm. derinlikte krizma yapılmaktadır. Dikim aşamasında arazinin durumuna göre sıra üzere ve sıra arası mesafeleri verilmektedir. Dikimde çukur açma burguları veya elle yapılmaktadır. Kalecik karası üzümü muhafaza edilmemektedir. Toplanan üzümler doğrudan doğruya ya üretici tarafından şaraphanelere götürülmekte yada alıcı firmalar kendi vasıtaları ile bağlardan bizzat almaktadırlar.

Dikimde, dikilecek bağın toprak yapısına uygun anaçlar seçilmekte; bu anaçlarla aşılı Kalecik karası fidanları kullanılmaktadır. Aşılı fidanlarda aşı kalemi olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin selekte ettiği Kalecik karası çeşidinin klonları kullanılmaktadır. Terbiye şekli olarak telli dayanak sistemlerinde Kordon veya Guyot terbiye sistemleri uygulanmaktadır. Veya Goble terbiye sistemi tercih edilmektedir. Budama, her sene düzenli bir şekilde “karışık budama” olarak yapılmaktadır. Dikimden itibaren ilk üç sene bağın büyüme, gelişme ve şekil verilme aşaması olarak değerlendirilmekte; dördüncü seneden itibaren ürün alınmaktadır.

Menü