OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Hatila Balı

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Artvin

Hatila Balı; Artvin ili Merkez ilçesine bağlı Taşlıca Köyünde üretilir. Taşlıca Köyünün eski adı Hatila olup köy, 1994 yılında Milli Park sınırları içinde kalmıştır. Bu alan Hatila Vadisi olarak bilinir.

 Vadi boyunca litolojik farklılıklardan kaynaklanan eğim kırıkları, şelaleler oluşturarak vadinin orta ve yukarı ağzında çok zengin ve yoğun olan vejetatif örtünün gelişmesini sağlamıştır. Bu bitki örtüsü relikt bir özellik gösterir ve endemik karakterde olanlar da dahil olmak üzere, 1.349’dan fazla bitki türünü ve çeşidini barındırır. Bu durum arı varlığını ve bal üretimini olumlu etkiler. Hatila Balının üretiminde; Kafkas ve Kafkas melezi ırkı arıları kullanılır. Coğrafi sınırdaki arıcılık faaliyetleri, yaklaşık üç yüz yıllık bir geçmişe sahip olup, geleneksel arıcılık yöntem ve araçlarının kullanılması ile bal üretimi yapılır.

Menü