OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Sultanhisar Çileği

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler- Aydın

Sultanhisar Çileği, Rosales takımının Rosaceae familyasına giren Fragaria x ananassa Duch. melezleri içerisinde yer alan çeşitlerin, coğrafi sınırda yetiştirilmesi ile elde edilen hoş kokulu, lezzetli ve kırmızı renklidir. Sultanhisar Çileği yetiştiriciliğinin geçmişi, 1973 yılına dayanır.
Coğrafi sınır içinde Büyük Menderes Nehrinin oluşturduğu alüvyal karakterli verimli Çomaklı Ovası bulunur.

Coğrafi sınırlar içerisinde bulunan, yüksekliği 1000 metreye kadar ulaşan Aydın Dağlarından inen Malgaç ve Yağdere çayları, Büyük Menderes Nehrine karışarak bu ovayı besler. Toprağın pH’sı 7,4-7,8 arasında hafif alkali, bünyesi %30-50 arasında tınlı, kireç içeriği % 2,6-5 kireçli ve tuzluluk değeri 0-2 mmhos/cm ile tuzsuz olup, yüksek tuz seviyesine hassas olan çilek bitkisi için oldukça uygundur. Bununla birlikte coğrafi sınırda görülen mikroklima özelliği çilek bitkisinin gelişimi, meyve renklenmesi ve tat oluşumu ile ürünün erkenciliği ve pazar kalitesi üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

Menü