OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Emirdağ Koyun Yoğurdu

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Afyonkarahisar

Emirdağ Koyun Yoğurdu; koyun sütünden üretilen, yağ oranı yüksek, beyazımsı/kremsi renkte, koyun sütü rayihasına ve oldukça yoğun kıvama sahip bir yoğurttur. Üst kesiminde sarımtırak bir kaymak tabakası bulunur. Maya olarak kendisi kullanılır. Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinde beşeri ve ekonomik hayatın yayla/mera tipi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile sıkı bir bağının olması, yörede koyun sütünün yoğurda yoğun bir şekilde işlenmesini sağlamıştır. Uzun yıllardır yöre halkı için koyun yoğurdu önemli bir gıda ve geçim kaynağı haline gelmiştir.

Bu sebeple Emirdağ Koyun Yoğurdunun coğrafi sınır ile ün bağı bulunur. Emirdağ Koyun Yoğurdu, tercihen bakraç/helke olmak üzere gıda ile temasa uygun kaplarda ve en az 4 °C’de, üretim tarihinden itibaren 16 gün muhafaza edilebilir.

Menü