OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Erdemli Muzu

Otelegidelim - Coğrafi İşaretler - Mersin

Erdemli Muzu (Musa sapientum L.) uzun boylu kokusuz iri parmaklı bir muzdur. Erdemli Muzunda açık alanda örtü altına gereksinim olmadan ocak adı verilen dört-beş gövde bir arada bulunur. Erdemli Muzunun bitki boyu uzun, meyve boyu kısa, meyve eni geniştir. Erdemli Muzunun meyve izi güçlü, meyve kabuk rengi koyu sarı, meyve kabuk kalınlığı orta, meyve uç şekli dar boğazlı, meyve bükülmesi azdır.

Erdemli Muzu doku kültürü ile tohumla, yumru parçasıyla ve dip sürgünleri ile üretilir. Bölgede genellikle fide üretimi, muzların toprakaltı yumrusundan çıkan dip sürgünleriyle yapılır. Muz bahçesi olarak genellikle kuzeyi kapalı, soğuktan korunmuş yerler seçilir. Erdemli Muzu, genel olarak güneye bakan, hafif eğimli yerlerde iyi gelişir. Meyve dikimi iklim durumuna göre mart-mayıs ayları arasında 4×4 m, 4×5 m, 5×5 metre mesafe ile ocak şeklinde ve her ocakta 3 ile 5 bitki olacak şekilde dikilir. Fidanlar yeni kurulacak muz bahçesine dikilmeden önce bahçe girişinde ilaçlı su havuzunda en az bir saat kadar bekletilerek, kök bölgesindeki nematodların ölmesi sağlanır. Anadan ayrıldığı yara yerlerinin hastalık yapmaması, çürümemesi için uygun bir sistemik fungusitle ilaçlanır.

Erdemli Muzunun su ihtiyacı için ayda en az 100 mm yağış veya sulama gerekir. Sulama genellikle damla sulama ile düşük akışlı ve düşük basınçta yapılır. Diğer bir sulama yöntemi ise alttan yağmurlama yöntemidir. Muz bitkileri arasına tek sıra halinde serilen damlama hortumu kalınlığında bir hortum ve bu hortum üzerine belirli aralıklarla yerleştirilmiş 30-40 cm. yükseklikte toprağa gömülü çubuklar ve çubukların üzerinde mini fıskiyeler şeklinde yapılan sulama şeklidir.

Erdemli Muzu gübrelemesinde potasyum çok önemli bir besin maddesi olup, özellikle hevenk oluşumu ve gelişiminde etkilidir. Ortalama yılda 1500 kg/da potasyum uygulaması yapılmalıdır. Gübre kullanımı toprağın zenginliğine göre değişebilir. İz elementler yapılacak toprak tahliline ve yaprakta ki eksiklik belirtilerine göre verilir.

Hasat olgunluğuna gelen muzlar 3/4 oranında dolgunlaştığında kabuk rengi koyu yeşilden açık yeşil renge döner. Salkımda taraklar birbirine yaklaşır. Hermafrodit ve erkek çiçekler kurur ve dökülür. Hasattan sonra muzların renklerinin sararması için arartma ve olgunlaştırma işlemi, ısı ve gaz yalıtımı yapılmış, havalandırma sistemleri bulunan sıcaklık ve nem ayarı yapılabilen özel tasarlanmış odalarda yapılır.

Menü