OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Süper İnce Kilim

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler-Afyonkarahisar

Halı dokumacılığının 1899 yılında Afyonkarahisar’ın önemli bir geçim kaynağı olduğu yazar ve düşünür Mehmet Ziya Efendi tarafından belirtilmektedir: “16 bin kuruş yardım toplanarak yapılan halı atölyesinde 120 kadar talebe, hüner ve sanat kazanmaktadır. Ancak talebe günden güne arttığından, ikinci bir atölyenin kurulması önemli ölçüde gereklidir. Halı üretiminin artırılması için mevcut kapasitenin genişletilmesi yanında bir boyahane yapımı da şarttır. 

Bu sanatın gelişmesiyle işsiz kalan bazı kadınlar geçimlerini sağlayacaklardır.” O dönemde geçim kaynağı olacak kadar öneme sahip olan halıcılık günümüzde bu önemini kaybetmiştir. Halıcılığın önüne kilim dokumacılığı geçmiştir. Afyonkarahisar yöresel kilimlerinde çözgü, atkı ve motif ipinde kirmanda eğrilmiş yün kullanılmıştır. Doğal boyalar ile boyanmış ipler günümüze kadar solmadan parlaklığını koruyarak gelmiştir. Kimyasal boyaların Anadolu’ya gelmesiyle birlikte, Afyon’da doğal boyamacılığı yapılmamaktadır. 

Menü