OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

Kestane

Otelegidelim-Coğrafi İşaretler- Aydın

Fagales takımı içerisinde yer alan kestaneler, (Castanea sp.), meşe (Quercus sp.) ve kayın (Fagus sp.)’larla birlikte Fagaceae (Kayıngiller) familyasına giren sert kabuklu bir meyve türüdür. Kestane eskiden beri değerli bir ağaç olarak bilinmektedir. Kabukları, odunu, yaprağı ve kömürü değişik amaçlarla endüstride kullanılmaktadır. Ancak ekonomik açıdan en önemli ürünü meyveleridir.

Meyveleri sofralık olarak değerlendirilebildiği gibi, değişik şekillerde işlenerek sanayiye dönük olarak da bir hammaddedir. En başta gelen değerlendirme şekli taze tüketim dışında, kestane şekerciliğidir.
Araştırmanın yapıldığı yörede incelenen ve seleksiyon çalışması sonucu seçilen kestane tiplerinde, “meyve kabuğu” nun parlak ve genellikle de tipik kestane renginde olduğu, ancak tiplere göre değişmek üzere mat ile açık kahverengiden koyu renge kadar farklılık gösterdiği saptanmıştır.
“Aydın Kestanesi” için, meyve kalite özelliğini belirleyen en önemli 3 unsur vardır. Bunlar meyve iriliği, tohum kabuğunun soyulabilirliği ve tohum zarının meyve etine girme durumudur.

Menü